Analog Camera (TVI)

Analog Camera (TVI) Hikview

 • HD-HA58C0T-IRQ

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA58C0T-IRQ
  • Độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp.
  • Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR
  • Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm)
  • Chuẩn: IP66 , hồng ngoại 20m
 • HD-HA58C0T-IR

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA58C0T-IR
  • Độ phân giải: 1 Megapixel, HD 720P
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Chuẩn IP66, hồng ngoại 20m
 • HD-HA18C0T-IR

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA18C0T-IR
  • Độ phân giải: 1 Megapixel, HD 720P
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Chuẩn IP66, hồng ngoại 20m
 • HD-HA58C0T-IRA

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA58C0T-IRA
  • Độ phân giải: 1 Megapixel, HD 720P
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Chuẩn IP66, hồng ngoại 20m
 • HD-HA18C0T-IR4

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA18C0T-IR4
  • Độ phân giải: 1 Megapixel, HD 720P
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Chuẩn IP66, hồng ngoại 40m
 • HD-HA58C0T-IR4

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA58C0T-IR4
  • Độ phân giải: 1 Megapixel, HD 720P
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Chuẩn IP66, hồng ngoại 40m
 • HD-HA18C0T-IR8

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA18C0T-IR8
  • Độ phân giải: 1 Megapixel, HD 720P
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Chuẩn IP66, hồng ngoại 80m
 • HD-HA58D0T-IR

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA58D0T-IR
  • Độ phân giải: 2 Megapixel, 1920(H)x1080(V)
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Hồng ngoại 20m
 • HD-HA18D0T-IR

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA18D0T-IR
  • Độ phân giải: 2 Megapixel, 1920(H)x1080(V)
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Hồng ngoại 20m
 • HD-HA18D0T-IR4

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA18D0T-IR4
  • Độ phân giải: 2 Megapixel, 1920(H)x1080(V)
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Hồng ngoại 40m
 • HD-HA18D0T-IR8

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA18D0T-IR8
  • Độ phân giải: 2 Megapixel, 1920(H)x1080(V)
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Hồng ngoại 80m
 • HD-HA58D0T-IR4

  0 out of 5
  • Camera HIKVIEW HD-HA58D0T-IR4
  • Độ phân giải: 2 Megapixel, 1920(H)x1080(V)
  • Camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén,
  • Hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.
  • Hồng ngoại 40m
Loading...