Đầu ghi Analog (TVI)

Đầu ghi Analog (TVI) Hikivew

 • HD-HV9008IP-TVI

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW Hybrid DVR HD-HV9008IP-TVI (8 TVI + 10 IP)
  • Cổng xuất hình HDMI 1920X1080P, VGA 1280X1024 pixel.
  • Hổ trợ ghi hình camera IP có độ phân giải lên đến 5 Megapixel.
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh.
 • HD-HV9016IP-TVI

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW Hybrid DVR HD-HV9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)
  • Cổng xuất hình HDMI 1920X1080P, VGA 1280X1024 pixel.
  • Hổ trợ ghi hình camera IP có độ phân giải lên đến 5 Megapixel.
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh.
 • HD-7208TVI-LITE/N

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7208TVI-LITE/N
  • 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • Hỗ trợ audio 1 in / 1 out, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video.
 • HD-7204QTVI-LITE

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7204QTVI-LITE
  • 4 kênh Turbo HD chuẩn H.264+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • Hỗ trợ audio 1 in / 1 out, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video.
 • HD-7208QTVI-LITE

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7208QTVI-LITE
  • 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • Hỗ trợ audio 1 in / 1 out, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video, hỗ trợ 5 loại camera.
 • HD-7216QTVI-LITE

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7216QTVI-LITE
  • 16 kênh Turbo HD chuẩn H.264+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • Hỗ trợ audio 1 in / 1 out, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video, hỗ trợ 5 loại camera.
 • HD-7216STVI-3MB/N

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7216STVI-3MB/N
  • 16 kênh Turbo HD chuẩn H.264+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • hổ trợ 2 ổ cứng, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video, hỗ trợ 4 loại camera.
 • HD-7204TVI-3MB

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7204TVI-3MB
  • 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • hổ trợ 1 ổ cứng, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video, hỗ trợ 4 loại camera.
 • HD-7208TVI-3MB

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7208TVI-3MB
  • 8 kênh Turbo HD chuẩn H.265+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • hổ trợ 1 ổ cứng, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video, hỗ trợ 4 loại camera.
 • HD-7216TVI-3MB

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7216TVI-3MB
  • 16 kênh Turbo HD chuẩn H.265+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • hổ trợ 1 ổ cứng, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video, hỗ trợ 4 loại camera.
 • HD-7216TVI-3MB/E2

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7216TVI-3MB/E2
  • 16 kênh Turbo HD chuẩn H.265+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • hổ trợ 2 ổ cứng, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video, hỗ trợ 4 loại camera.
 • HD-7204TVI-3MBC

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7204TVI-3MBC
  • 4 kênh Turbo HD chuẩn H.265+
  • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p
  • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
  • hổ trợ 1 ổ cứng, hỗ trợ chế độ chống ghi đè video, hỗ trợ 4 loại camera.
Loading...