Đầu ghi Network (IP)

Đầu ghi Network (IP) Hikview

 • HD-HV9008IP-TVI

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW Hybrid DVR HD-HV9008IP-TVI (8 TVI + 10 IP)
  • Cổng xuất hình HDMI 1920X1080P, VGA 1280X1024 pixel.
  • Hổ trợ ghi hình camera IP có độ phân giải lên đến 5 Megapixel.
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh.
 • HD-HV9016IP-TVI

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW Hybrid DVR HD-HV9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)
  • Cổng xuất hình HDMI 1920X1080P, VGA 1280X1024 pixel.
  • Hổ trợ ghi hình camera IP có độ phân giải lên đến 5 Megapixel.
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh.
 • HD-NV7604I-SE

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-NV7604I-SE
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080.
  • Hổ trợ 4 kênh, 1 cổng SATA.
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-NV7608I-SP

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-NV7608I-SP
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080.
  • Hổ trợ 8 kênh, 1 cổng SATA.
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-7604N-K1

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7604N-K1
  • Xuất tín hiệu HDMI 4K (3840×2160), VGA 1920×1080.
  • Hổ trợ 4 kênh, hỗ trợ 1 ổ cứng, Audio 1 in/1 out, 2 cổng USB
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-7608N8P-K2

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7608N8P-K2
  • Xuất tín hiệu HDMI 4K (3840×2160), VGA 1920×1080.
  • Hổ trợ 8 kênh, hỗ trợ 2 ổ cứng, Alarm 4 in/1 out. Audio 1 in/1 out
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-7616N16P-K2

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-7616N16P-K2
  • Xuất tín hiệu HDMI 4K (3840×2160), VGA 1920×1080.
  • Hổ trợ 16 kênh, hỗ trợ 2 ổ cứng, Alarm 4 in/1 out. Audio 1 in/1 out
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-N7608I-SE

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-N7608I-SE
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080.
  • Hổ trợ 8 kênh, hỗ trợ 2 cổng SATA
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-NV7616I-SE

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-NV7616I-SE
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080.
  • Hổ trợ 16 kênh, hỗ trợ 2 cổng SATA
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-NV7632I-4K

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-NV7632I-4K
  • Xuất tín hiệu HDMI 3840×2160, VGA 1920×1080
  • Hổ trợ 32 kênh, hỗ trợ 2 ổ cứng, Alarm 4 in/1 out. Audio 1 in/1 out.
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-NV7604I-POE

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-NV7604I-POE
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080
  • Hổ trợ 4 kênh, hỗ trợ 1 cổng SATA
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
 • HD-NV7608I-POE

  0 out of 5
  • Đầu ghi HIKVIEW HD-NV7608I-POE
  • Xuất tín hiệu HDMI và VGA 1920×1080
  • Hổ trợ 8 kênh, hỗ trợ 2 cổng SATA
  • Nhận dạng và cảnh báo chuyển động.
  • Cấu hình thời gian ghi hinh cho từng kênh
Loading...